•  DOLLARËT MË DUAN MUA FORMATI PDF & AUDIO MP3 3 €

DOLLARËT MË DUAN MUA

Audion mund ta bleni dhe të bëni porosi në +38976256899, dhe linku i shkarkimit ju dergohet në email ose të bëheni pjesë e Iam Power niveli 3, ku pjese e trajnimit është edhe kjo audio. nga HENRY HARRISON BROWN Përktheu : Mimoza dhe Avni Thaqi Redaktimi: Qemal Halili

HENRY HARRISON BROWN I lindur në Massachusetts në vitin 1840. Ka shërbyer në U. S. si vullnetar gjatë Luftës Civile nga gushti i vitit 1862, deri në tetor, 1865. Mësoi në shkollë; punoi me gazeta; ligjëroi në fusha të ndryshme për 17 vjet; ishte 7 vjet një ministër Unitarian. I punësuar në fushën e shërimit mendor dhe mësimdhënies në vitin 1893. Editor dhe botues i NOW që nga janari, i vitit 1900. Dhe kështu ai ka fituar kështu nga përvoja atë që na mëson në librat e tij. A nuk kensiderohet asnjë nga librat e tij më praktik se ky libër i vogël. DOLLARËT MË DUAN MUA Rruga e re për pasuri -NGA- HENRY HARRISON BROWN Një leksion i Kulturës shpirtërore, Autor i “Si të kontrolloni fatin përmes sugjerimit”, “ Jo hipnozat por sugjerimet”, “ Zbulimi më i madh i njerëzimit, “Lutjet e Perendisë”, “Prekja Mjeshtërore.” Dhe editor i NOW. Thou hoard'st in vain what Love should spend. Whittier. Ai njeri është i varfër që e mendon veten të varfër. -Emerson. PËR TË GJITHË QË DUAN TË LIROHEN NGA PUNA E VËSHTIRË Përktheu Mimoza Thaqi Shkurt-2016 PËR LEXUESIN ___ Kjo ese për Dollarin u publikua së pari herë në NOW si një nga seritë e 12 leksioneve të titulluara “ Suksesi dhe si e fitova atë përmes afirmacioneve.” Unë tërhoqa vëmendjen e shumë lexuesëve që më dërguan shumë letra. Ky vlerësim e bëri që NW të vendos të botoj si libër për një qarkullim më të gjërë. Kjo paraqet synimin e shkruarjes. Unë dëshiroj të zgjoj njerëzit e mi në sensin e posedimit të tyre prezent dhe t’ju ndihmoj atyre në kuptimin e Parimeve që kontrollojnë paraqitjen e jetës, kështu që qeniet e gjalla na “A art i mirë” ata do të fillojnë të kërkojnë lumturinë disi larg parajsës, por drejt asaj që krijojnë këtë tani. Është besuar si ky monograf i vogël është shprehja e parë e mendimit për të cilin çdo individ ka aftësinë që të rrezatoj këto forca mentale gjë që mund të shkaktoj që Dollarët të ndjejnë atë, të duan atë, kërkojnë atë dhe kështu të tërheqin me vullnet, të gjithë gjërat e nevojshme për shpalosjen nga Furnizimi Univerzal. Ky libër do t’ju ndihmojë që të ngriheni mbi punën e rëndë të detyrueshme dhe do t’ju mundësojë që të hyni në shprehjen e shumëllojtë të jetës me gëzimin dhe spontanitetin e fëmijërisë. Ky është mendimi im i cili vjen tek ju me këtë libër, Mësimi im i suksesit. Henry Harrison Brown. San Francisco. Cal., 1 maj, 1903 ” Ky ligji i ri i Henry Harrison Brown më ka forcë të re dhe fuqi të tillë që shumë pak njerëz mund lehtë ta kuptojnë.” ~ O Hashnu Hara, Editor of Wings of Truth, London, Eng Audion mund ta bleni dhe të bëni porosi në +38976256899, dhe linku i shkarkimit ju dergohet në email ose të bëheni pjesë e Iam Power niveli 3, ku pjese e trajnimit është edhe kjo audio.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

DOLLARËT MË DUAN MUA FORMATI PDF & AUDIO MP3 3 €

  • Product Code: ps0002
  • Availability: In Stock
  • 10.00€